බ්‍රෙට් ලී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව වේගපන්දු පුහුණුකරු ලෙස පත් කළා ද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව වේගපන්දු පුහුණුකරු ලෙස ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු වේග පන්දු ක්‍රීඩක බ්‍රෙට් ලී පත් කර ඇති බවට කලින් කලට පළ වන සමාජ මාධ්‍ය සටහන්, මේ දිනවලත් නැවතත් කරළියට පැමිණ තිබෙනවා. මෙහි නිරවද්‍යතාවය සොයා අප විමර්ශනයක් සිදු කළා. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : ශ්‍රී ලංකා […]

Continue Reading