ලංකාවේ කුඩා දරුවෙකු විසින් සිදුකළ නිර්මාණයක්ද?

ලොව වෙනත් ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබෙන නිර්මාණ ලංකාවේ නිර්මාණ යයි සාවද්‍ය ලෙස පෙන්වා දෙන සටහන් කලින් කලට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනු දැකගන්නට ලැබේ. මෙම වසර මුලදී ඇතිවූ තාප්පවල චිත්‍ර නිර්මාණය කිරීමේ රැල්ලේදී ද ලොව වෙනත් ප්‍රදේශවල තිබු නිර්මාණ ලංකාවේ යැයි පෙන්වමින් සාවද්‍ය සටහන් හුවමාරු වනු දැකගන්නට ලැබුණි. මේ අයුරින්ම සමාජ මාධ්‍ය තුල විශාල වශයෙන් හුවමාරු […]

Continue Reading

දිවියකු සහිත චිත්‍රය ජයවර්ධනපුර සරසවියේ සිසුන්ගේ නිර්මාණයක්ද?

පෝස්ටර් බැනර් සහ කටවුට් වැනි ප්‍රචාරණ ද්‍රව්‍ය වලින් පිරී තිබූ නගරවලින්, ඒවා ඉවත්කර, නගර අලංකරණය කිරීම පිණිස ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයන්හි චිත්‍ර ඇඳීමේ නව රැල්ලක් තරුණ පරපුර විසින් ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙම නිර්මාණ අළලා නොයෙකුත් ආකාරයේ සටහන් රැසක් සමාජ ජාලා ඔස්සේ හුවමාරු වන අපට දැකගන්නට ලැබුණා. ඇතැම් පිරිස් විසින් විදේශයන්හි සිදුකරන ලද නිර්මාණ ද ලංකාවේ ඇතැම් […]

Continue Reading