2022(2023) සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල හෙට (19) දිනයේ නිකුත් කෙරෙන බවට පළවන සටහන් අසත්‍යයි!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මීට මාස කිහිපයකට පෙර, පසුගිය මැයි මස පැවැත්වුණා. එම විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට(19) දිනයේ නිකුත් වන බවට සඳහන් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන සටහන් වල නිරවද්‍යතාව සොයා අප සිදු කළ විමර්ශනයක් පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : 2022(2023) සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිපල නිකුත් කෙරෙන බවත්, […]

Continue Reading