ගාලු මුවදොර අරගලකරුවන් සියල්ලම තනි පක්ෂයකින් මැතිවරණයට ?

ගාලු මුවදොර අරගලකරුවන් සියල්ලම නියෝජනය කරමින්, එළැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයට තනි පක්ෂයකින් තරඟ කරන බවට හඟවෙන පරිදි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වූ සටහනක් හේතුවෙන් මේ පිළිබඳව විමර්ශනය කරමින් අප සිදු කරන කරුණු පැහැදලි කිරීමක් පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : ගාලු මුවදොර අරගලකරුවන් මැතිවරණයට යන මැයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඡායාරූප සටහනක් පළ වී තිබුණා. ගාලු මුවදොර අරගලකරුවන් […]

Continue Reading

අත්අඩංගුවට ගත් 7 දෙනාගෙන් 9 දෙනෙකුගේ රුධිරයේ මත්ද්‍රව්‍ය තිබූ බවක් කමල් ගුණරත්න පැවසුවාද? 

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වන සියලු කරුණු දුටු පමණින් සංසරණය කර ගැනීම සුලබව දක්නට ලැබෙනවා. ඇතැම් අවස්ථා වලදී සත්‍ය කරුණු පවා වෙනත් පාර්ශවයන් විසින් වෙනස් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හෝ ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරා ඔස්සේ පළ කිරීමෙන් ජනතාව නොමග යනු ලබනවා. එවන් ඡායාරූප සටහනක් පිළිබඳ අප කළ කරුණු විමර්ශනයක් පහතින්. සමාජ […]

Continue Reading