‘ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ගෞතම’ චිත්‍රපටයේ රංගනයෙන් දායක වූ ඉන්දීය රංගන ශිල්පී ගගන් මලික් පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වුණාද?

ශ්‍රී සිද්ධාර්ත ගෞතම චිත්‍රපටය සඳහනා රංගන දායකත්වය සැපයූ ඉන්දීය රංගන ශිල්පී ගගන් මලික් පැවිදි දිවියට එළැඹී ඇති බවට බොහෝ සමාජ මාධ්‍ය සටහන් වල වාර්තා කර තිබුණා. සැබවින්ම ඔහු පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වූවාද? මෙහි නිරවද්‍යතාවය සොයා අප කළ විමර්ශනයයි මේ. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “ඔයාලට මතකද ලංකාවේ නිර්මාණය කරපු ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ගෞතම් Film එක.ආන් ඒකෙ සිදුහත් […]

Continue Reading