ලංකාවේ වීදි ලාම්පු කණුවක් සවිකර තිබු ආකාරයක් ද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. අන්තර්ජාලය හරහා කාලයක් තිස්සේ මිම්ස්(meme) ලෙස සංසරණය වන විශේෂිත ඡායාරූප යොදාගෙන, එය තමන්ගේ රටවල සිදුවීම් ලෙස හැඟවෙන පරිදි, සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ රීච් ලබා ගැනීම සඳහා ජනතාව නොමග යන අයුරින් සටහන් පළ කිරීම සුලබව දක්නට ලැබෙන කරුණක්. මේ ආකාරයට ලංකාවේ වීදි ලාම්පු කණුවක් සවිකර තිබු ආකාරයක් ලෙස […]

Continue Reading