හිසේ ශල්‍ය කර්මයක් සඳහා බාචි සුසාන් මේ දිනවල රෝහල් ගත කරලද?

ජනප්‍රිය ගායන ශිලපී බාචි සුසාන්, ශල්‍යකර්මයකට භාජනය කිරීම සඳහා රෝහල් ගත කර ඇති බවට පවසමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වූ ෆේස්බුක් ඡායාරූපයක් සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසා බැලීමක් පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “රසික හදවත් දිනාගත් බාචී සුසාන්ගේ හිසේ ඇති වූ ආබාධයක් හේතුවෙන් හදිසි ශල්‍ය කර්මයට ලක් කර ඇත. ඔහුට අපි ඉක්මන් සුව පතමූ…!” යනුවෙන් සඳහන් කරමින් ගායන […]

Continue Reading