සනත් නිශාන්තගේ ගිනිබත් වූ නිවසට, රජයෙන් ලැබුණු කෝටි දෙකක වන්දියක්?

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බොහෝ සේ කතාබහට ලක්වන චරිතයක් වන අතර පසුගිය දා නැවත වරක් ඔහු පිලිබඳ කතිකාවතක් නිර්මාණය වී තිබුනේ ඔහුගේ ගිනිබත් වූ නිවස සඳහා කෝටි 2ක වන්දි මුදලක් රජයෙන් ලැබුණු බවට හුවමාරු වූ සමාජ මාධ්‍ය සටහන් පෙළක් ද සමඟයි. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : ලබන වසරට පෙළ පොත් මුද්‍රණය සහ අත්‍යාවශ්‍ය […]

Continue Reading