මාර්තු මස මුල් සතියේ සිදුකරන ලද කරුණු විමසා බැලීම් වල සාරාංශය !!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. සමාජ ජාලාවල සැරිසැරූ සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයේ ඇත්ත කතාව! මාර්තු 2 වන දින සුමාත්‍රා දිවයින අසල සිදුවූ රික්ටර් මාපාංක 9.2 ක් වූ භූ කම්පනයක් නිසා ලංකාවේ සුනාමි අවදානමක් ඇති බවට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින් නිකුත් කරන ලද අනතුරු හැගවීමේ නිවේදනයක් ලෙස ඇඟවෙන සටහන් සමාජ ජාලා ඔස්සේ […]

Continue Reading