ලොව කඩවසම්ම පුද්ගලයා ලෙස BTS සංගීත කණ්ඩායමේ “Kim Nam-Joon” තේරී පත් වුණාද?

ලොවපුරා ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනූ වඩාත් ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් වන කොරියානු BTS සංගීත කණ්ඩායම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තරය මෙන්ම මෙරටදීද මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වී තිබුණේ, එහි නායක”Kim Nam-Joon” ලොව කඩවසම් පුද්ගලයා ලෙස තේරී පත් වීම පිළිබඳවයි. කොරියානු පුද්ගලයන් විසින් ඔවුන් අඳින පළඳින විලාශය, ඔවුන්ගේ විලාසිතාවන් කාන්තාවන්ගේ විලාසිතා වල ස්වරූපය ගන්නා බැවින් මේ කණ්ඩායමට ද, ඇතැම් […]

Continue Reading