වනාතවිල්ලුවේ හට ගත්තේ ලැව් ගින්නක් යනුවෙන් ආනන්ද සාගර හිමි පැවසු බවට පළවූ ව්‍යාජ සංස්කරණයක්!

පරිසර විනාශයන් පිලිබඳව මේ දිනවල විශාල වශයෙන් කතාබහට ලක්වෙන අතර මේ හා සම්බන්ධ සත්‍ය මෙන්ම අසත්‍ය හා තහවුරු නොකරන ලද පුවත් සහ විවිධාකාරයේ මත සමාජ ජාලා අවකාශය තුල සැරිසරනු අපට දැකගත හැකියි. පසුගිය කාලයේ මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් සිදුවන අවස්ථා වලදී නොයෙකුත් පාරිසරික සංවිධානවල ක්‍රියාකාරීන් මේ සඳහා මැදිහත්වෙමින් හඬක් නඟන බවද දැකගන්නට ලැබුණා. මෙම කටයුතු වලදී සක්‍රීයව […]

Continue Reading