ඩී.එස්. සේනානායක මහතා මෙම ඡායාරූපයේ වඩාගෙන සිටින්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් අරගලයේ නියමුවා වශයෙන් හැඳින්වෙන, මෙරට පළමු අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය හෙබවූ මහාමාන්‍ය ඩී. එස්. සේනානායක මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ, ලංකාවේ පැරණිතම දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් බිහිවූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ස්ථාපනය වන්නේ 1946 වසරේදීය. එතැන් සිට විවධ කාල ප්‍රච්ඡේද වලදී මෙරට ආණ්ඩු බලයට හිමිකම් කී දැවැන්ත පක්ෂයක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය, වත්මන් නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යටතේ […]

Continue Reading