මැදිරිගිරියේ ඩ්‍රෝන භාවිත කර කෘමිනාශක ඉසීම සම්බන්ධව නොමග යන සුළු සටහනක්!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. ඩ්‍රෝන තාක්‍ෂණය ශ්‍රී ලංකාවේ නව සංකල්පයක් නොවේ.  එය වීඩියෝකරණය සහ ආරක්ෂාව වැනි විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා බහුලව භාවිතා කරනු ලබයි. නමුත් පසුගියදා මැදිරිගිරිය සමුපකාරය විසින් කුඹුරුවලට කෘමිනාශක ඉසීමට ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගැනුණු අතර ඒ පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නොමග යන සුළු කරුණු ඇතුළත් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය සටහන් නිර්මාණය […]

Continue Reading

දිගටම පාඩු ලබන තත්වයක් හමුවේ සමිතියේ ඉදිරි කටයුතු පිලිබඳ තීරණයක් ගන්නා බවට මහව සභාපතිවරයා පවසා තිබුණා ද ?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. සෑම මසකම පාඩු ලබන තත්වයක් හමුවේ, මහව සමුපකාරයේ කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට බැරි තත්ත්වයක් මතුව ඇති බව බවක්, මහව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ සභාපතිවරයා පැවසූ බව සදහන් කරමින් සමාජ ජාලා සටහන් පැතිරුණා. මේ , ඒ පිලිබදව අප විසින් සිදු කරන ලද කරුණු විමසා බැලීමක් . සමාජ […]

Continue Reading