සිංහරාජ වන විනාශය සහ හෝටලයක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් පළවූ තවත් සාවද්‍ය ප්‍රකාශ පෙළක්

නෙළුව – ලංකාගම මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණයේ දී සිංහරාජ වන රක්ෂිතයට හානිවන බව විද්‍යුත්, මුද්‍රිත සහ සමාජ මාධ්‍ය මගින් පසුගිය දින කිහිපය පුරාම විශාල වශයෙන් ප්‍රචාරය කෙරිණ. එහි සත්‍ය අසත්‍යතාව සියැසින් දැක විද්වතුන්ගේ සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ අදහස් විමසුමට ජනාධිපතිතුමා  පසුගියදා නෙළුව ලංකාගම ප්‍රදේශයේ චාරිකා කළේය. වන රක්ෂිතයට සහ පරිසර පද්ධතියට කිසිඳු හානියක් නොවන පරිදි ඉදිරි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුවිය යුතු […]

Continue Reading