ඇගළුම් ආනයනය සීමා කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මුලින්ම නිකුත් කර ඇත්තේ පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදීය

දේශීය කර්මාන්ත නගා සිටුවමට නව රජය විසින් වැඩපිළිවෙලවල් රැසක් යෝජිත බව පසුගිය දින කිහිපයක පුරාම වාර්තා වී තිබුණි. සමාජ මාධ්‍ය ජාලය තුළ ද මෙම දේශීය කර්මාන්ත පුණර්ජීවනය පිළිබඳව සටහන් ඉදිරිපත් ව තිබෙනු නිරීක්ෂණය විය.  “ඇගළුම් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි” තේමාවෙන් Mahindawadiya/මහින්දවාදියා ෆේස්බුක් පිටුව විසින් මීට දින කිහිපයකට පෙර ඉදිරිපත් […]

Continue Reading