ට්‍රැමඩෝල් Pencil Candy පිළිබඳ මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශවලින් අනතුරු ඇඟවීමක්!

පාසල් ළමුන් ඉලක්ළක කරගනිමින් සිදුවන විවිධාකාරයේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරකම් සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවීම්, දැනුවත් කිරීම් විටින් විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මේ අතර හුදෙක් ජනතාව අතර විශාල වශයෙන් සංසරණය කිරීමේ අරමුණින්, නොමග යන සුළු සටහන් ද අතිශයෝක්තියකින් හුවමාරු වනවා. එලෙස නොමග යා හැකි වසර ගණනක සිට හුවමාරු වන ෆේස්බුක් සටහනක් පිළිබඳ අප සිදුකරන දැනුවත් කිරීමක් […]

Continue Reading

මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් ලොසින්ජර පිළිබඳ පළ වූ WhatsApp පණිවිඩය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් ද?

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් විසින් පාසල් ළමුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මත් ද්‍රව්‍ය විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වරින් වර පුවත් වාර්තා වන අතර සමාජයේ දැඩි ලෙස කතාබහට ද ලක් වෙනවා. මෙයින් ඇතැම් දරුවන්ගේ මුළු ජීවිතයම කඩාකප්පල් විය හැකි වුවත්, ඒ ගැන සැලකිල්ලක් නොදක්වමින්, මත්ද්‍රව්‍ය විකිණීමට හා පහසුවෙන් සිය ගොදුර කර ගත හැකි පාසල් ළමුන් ඉලක්ක කර ගන්නා තවත් මත් පෙති […]

Continue Reading