මෙවර ජනාධිපතිවරණ සටනේ දී සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතාගේ සහය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ද?

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පුළුල් සංවිධානයේ ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිල වශයෙන් දැනුම් දීමට දින කිහිපයකට පෙර සිටම, එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා ඔහුට සහයෝගය දීමට කැමැත්ත පළකර ඇතැයි යනුවෙන් සටහන් කිහිපයක්ම සමාජ මාධ්‍ය තුළ විශාල වශයෙන් පැතිරී යනු දැකගන්නට ලැබුණා. මෙලෙසින් විශේෂයෙන්ම සැප්තැම්බර් මාසයේ අගභාගයේ දී […]

Continue Reading