බලංගොඩට නව දුම්රිය ස්ථානයක්? (PHOTO)

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. බොහෝ අවස්ථා වලදී සමාජ මාධ්‍ය පරිහරණය කරන්නන් විසින් සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන සියලුම කොට්ඨාශ සියලුම තොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත් බවට සිතා හුදෙක් විනෝදාස්වාදය සඳහා පළ කරන ඇතැම් අසත්‍ය තොරතුරු, ඡායාරූප හේතුවෙන් ඇතැම් කාණ්ඩ නොමග යන අවස්ථාව අපට බහුලව දැක ගන්නට ලැබෙනවා. එලෙස පළ කළ ඡායාරූප සටහනක් පිළිබඳ […]

Continue Reading