මින්නේරියේ නිවුන්නු යනුවෙන් හුවමාරු වූ අප්‍රිකානු ඇත් පැටවුන් දෙපළක්!

ලක් ඉතිහාසයේ වාර්තා වී ඇති අන්දමට මුල්ම වරට නිවුන් ඇත් දරු උපතක් සිදු කර තිබෙන බවට පුවත් වාර්තා රැසක් සෑම ප්‍රධාන මාධ්‍යකම පාහේ මීට මාස දෙකකට පමණ දැකගනන්ට ලැබුණා. මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානයෙන් වාර්තා වී තිබු මෙම නිවුන් අලි පැටවුන් දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් සටහන් පෙළක් පසුගිය දා හුවමාරු වෙනු අපට නිරීක්ෂණය වුනේ මෙලෙසින් Link Archived Link Link […]

Continue Reading