පන්සල් යාම පසුගාමි ක්‍රියාවක් කියමින් විජිත හේරත් නව වසරේ දෙවියන්ගේ පිහිට පතයි?

Update :  මෑතකදීද පසුගිය වසරේ සංසරණය වූ මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා ඡායාරූපයක් යොදාගනිමින් ඉන්දියාවේ කෝවිලක් වෙත ගිය බවට දක්වමින් ෆේස්බුක් සටහනක සඳහන් කර තිබුණේ, “හේරත් සහෝදරයා ඇල්බට් අයිස්ටයින් දේවාලය අසල… යාළුවෙක් සල්ලි දුන්නා.. අපි ගියා.. දැන් කාට හරි ප්‍රශ්න තීනවද? ප්‍රශ්න…? 😍” යනුවෙනි. Facebook | Archived Link වාමාංශික විප්ලවකාරී දේශපාලන සංවිධානයක් ලෙස බිහිවූ ජනතා විමුක්ති […]

Continue Reading