සමන්තුරේ රෝහලට ආපු අලියෙක් ද? (PHOTO)

සමන්තුරේ රෝහල ඇතුළට පැමිණි අලියෙකුගේ බවට දක්වමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වූ ඡායාරූපය පෙළ සත්‍ය වශයෙන්ම දැක්වෙන්නේ එම රෝහලේ සිදුවීමක් ද යන්න පිළිබඳව සොයා අප කළ කරුණු පරීක්ෂාවයි මේ. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “ මේ ඡායාරූප සමන්තුරේ රෝහලට ආපු අලියෙක් කියලා සමාජ මාධ්‍ය වල දාලා තිබුණා… මුල් අයිතිකරුට ස්තූතියි…” Facebook | Archived Link මේ පිළිබඳව පළ වූ […]

Continue Reading

FACT CHECK: ලංකාවේ දක්ෂ තරුණියකගේ නිර්මාණයක්?

නොයෙකුත් නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමටත් ඒ සඳහා ප්‍රචාරය ලබා ගැනීමටත් සමාජ මාධ්‍ය මහඟු අත්වැලක් වෙනවා. එම නිර්මාණ අගය කිරීමටත් ඒ පිළිබඳව අනෙක් පිරිසත් දැනුවත් කිරීමට එවැනි ෆේස්බුක් සටහන් සංසරණය කර ගැනීමටත් බොහෝ දෙනා පෙළඹෙනවා.  නමුත් මෙසේ හුවමාරු වන ඡායාරුප සටහන් වල දැක්වෙන්නේ නිවැරදි තොරතුරු යන්න පිළිබඳව සොයා බලා කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත්. ලංකාවේ දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පිණියක් […]

Continue Reading