අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය, 2023 පෙබරවාරි දක්වා කල් ගියාද ?

ලංකාව මුහුණපා තිබෙන ඉන්ධන අර්බුදය, අනෙකුත් බොහෝ ක්ෂේත්‍ර මෙන්ම, අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ද දැඩිව බලපෑමක් එල්ලකර තිබෙනවා. සිසු සිසුවියන් මෙන්ම ගුරුවරුන්ට ද, පාසල් වෙත පැමිණිම ඉමහත් ගැටලුවක් බවට පත්වීම හේතුවෙන්, කොළඹ නගර සීමාවේ රජයේ සියලු පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් තාවකාලිකව වසා දැමීමටත්, අධ්‍යාපන කටයුතු මාර්ග ගත (online) ක්‍රම ඔස්සේ සිදු කිරීමටත් පසුගිය සතියේ අධ්‍යාපන […]

Continue Reading