කුඩා ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ සත්‍ය ඡායාරූපයක් ද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. ඡායාරූප සහ වීඩියෝ ඔස්සේ බොහෝ ෆේස්බුක් පරිශීලකයින් නොමග යනු ලබන්නේ ඒවා සත්‍ය ඡායාරූප බවට උපකල්පනය කරමින්. එලෙසින් නොමග යන සුළු ඡායාරූපයක නිරවද්‍යතාව සොයා අප සිදු කළ විමර්ශනය පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන්: “අනේ ඉක්මනින්  සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න…🌼🥺 නොදැක්කා වගෙ යන්න එපා” යනුවෙන් සඳහන් කරමින් ඡායාරූප සටහනක් […]

Continue Reading