එල් සැල්වදෝරයේ සිද්ධියක් ඉතාලියේ කොරෝනා මරණයකට සම්බන්ධ කරමින් සිදුකල සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක්!

කොරෝනා වෛරස් ආසාදනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය දැන් ඇමරිකාව බවට පත්වී තිබුණද යුරෝපයේ මුලින්ම වෛරස් බලපෑමට ලක්වුයේ ඉතාලියයි. ඉතාලිය තත්වය පිළිබිඹු කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල විවිධ අන්දමේ ඡායාරුප සහ වීඩියෝ සටහන් ඉදිරිපත් වී තිබු අතර අප සිදු කළ කරුණු විමර්ශනවලදී මෙම සටහන් බොහොමයක් ම අසත්‍ය හෝ නොමඟ යවන සුළු සටහන් බව තහවුරු විය.  “මෙවන් ඉරණමක් කිසිදු දරුවකුට […]

Continue Reading