දේශීය මත්පැත් මිල ඉහළ යන බවට සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් !

කොරෝනා වෛරස් ආසාදනය පාලනය කිරීම පිණිස ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ රජය ඒ හා සමගම දිවයින පුරා විසිර පවත්නා සුරාබදු සැල්ද  වසා දැමීමට නියෝග කළේය. දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල ඇඳිරිනීතිය ඉවත්කර ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය අතට පත් කිරීමට රජය කටයුතු කළ ද සුරාසැල් සඳහා විවෘත කිරීමට අවසර නොදුන්නේය. ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නීතිවිරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර  සහ […]

Continue Reading