මතුගම තිදරු මව වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියේ අත්අඩංගුවට පත් වුණේ, පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරියක්ද?

මතුගම බාලිකා පාරේ නිවසකට කඩාවැදී තිදරු මවක වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සැලසුම මෙහෙයවා ඇත්තේ එම ප‍්‍රදේශයේ පාතාල කණ්ඩායමකට නායකත්වය ලබාදෙන පාතාල ප‍්‍රබයෙකුගේ බිරිඳ බවත් පොලීසිය සඳහන් කළා. අත්අඩංගුවට පත් මෙම කාන්තාව පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක තනතුරට පත් කර ඇති බවට පළ වූ සටහන් සම්බන්ධයෙන් එහි නිරවද්‍යතාවය සොයා අප කළ විමර්ශනය පහතින්.  සමාජ […]

Continue Reading