නේපාලයේ ගුවන් අනතුරින් දිවිගලවා ගත් එකම මගියා ද? (Video)

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. 1955 වසරේ සිට නේපාලයේ සිදුවූ ගුවන් අනතුරු 104 කින් 800 කට වැඩි පිරිසක් මිය ගොස් ඇති අතර, පසුගිය ඉරිදා (ජනවාරි 15) වනදා සිදුවූ ආකාරයේ මාරාන්තික ගුවන් අනතුරක්, එරට සිදුවුයේ දශක තුනකට පමණ පසුවයි. එම අවාසනාවන්ත ගුවන් යානයේ ගමන් ගත් සියල්ලකගේම මළසිරුරු පාගේ මේ වන විට සොයාගෙන […]

Continue Reading

නේපාල ගුවන් අනතුරේ වීඩියෝවක් ලෙස හුවමාරු වන පැරණි වීඩියෝවක්! (Video)

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. පසුගියදා ඉරිදා සිදුවූ නේපාල ගුවන් අනතුරේ පටිගත කළ වීඩියෝවක් ලෙසට සඳහන් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වූ වීඩියෝවක් සම්බන්ධයෙන් අප කළ කරුණු පරීක්ෂාවක් පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : නේපාලයේ ගුවන් යානයක් ඊයේ(16) අනතුරකට ලක් වූ අතර එම ගුවන් අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ දර්ශන ලෙස පවසමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වීඩියෝවක් […]

Continue Reading