ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති සාලිය පීරිස් මහතා සමග දුරකතන සංවාදයක් ද?

නීතිඥයෙකු සහ පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වූ පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ලෙස ඉල්ලීමක් සිදුකරන පුද්ගලයෙකු අතර සිදුවන දුරකථන සංවාදයක හඬ පටයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වී තිබුණා. එම සංවාදයේ ඡායාරූපය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති, ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතාගේ ඡායාරූපයක් යොදා ගැනීම තුළින්, මෙය ඔහු හා සේවදායකයෙකු අතර සිදු වූ සංවාදයක් බවට බොහෝ පිරිසක් උපකල්පනය […]

Continue Reading