මද්දකට හසු වී දිවි අහිමි වූ කොටියා සංරක්ෂණය කර ඇති අයුරු? (PHOTO)

පසුගිය අගෝස්තු මස මද්දකට හසු වී සිටි කඳුකර කොටියෙකු බේරාගැනීමට යද්දී එම කොටියා මරණයට පත් වූ සිද්ධිය, සමාජයේ දැඩි ලෙස කතා බහට ලක්වුණා. මේ පිළිබඳ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව ද දැඩි දෝෂාරෝපණයට ලක් වුණා.  මෙවන් පසුබිමක, වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එම කොටියා සංරක්ෂණය කළ අයුරු බව පවසමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන ඡායාරූපයක් සම්බන්ධයෙන් අප සිදු […]

Continue Reading