ලොව වැඩියෙන්ම අඳුරු වර්ණ සම පිලිබඳ පිලිබඳ ගිනස් වාර්තාවක් නැත!

ලොව මවිත කරවන ලෝක වාර්තා සහ ගිනස් පොතට එකතුවූ සුවිශේෂී කාරණා පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය හරහා පළවන වන තොරතුරු බොහෝ දෙනා හුවමාරු කරගන්නේ දැනුම් පොතට අලුත් යමක් එකතු කර ගැනීමේ අරමුණින්. මෙසේ හුවමාරු වන සටහන් අතර අසත්‍ය සහ නොමඟ යවන සුළු සටහන් ද අපට විටින් විට හමුවෙයි ගුරු ගෙදර නම්වූ ෆේස්බුක් සමුහයක “ගිනස් පොතට එකතු වූ […]

Continue Reading