වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකට බිත්තරයකින් දමා ගැසුවොත්, පෙනීම 92.5% දක්වා අවහිර වෙනවා ද ?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයට මෙතනින් එකතුවන්න. ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය සඳහා ඔවුන් දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින්, ගැටළුකාරී අවස්ථාවන්හි දී කටයුතු කළ යුතු ආකාරයන් පිලිබඳව, සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නිරන්තරයෙන්ම දැනුවත් කිරීම් සිදුකරනු ලබයි. නමුත් මෙහිදී ලබාදෙන ඇතැම් තොරතුරු හේතුවෙන් ජනතාව නොමඟ යා හැකියි. එලෙස නොමග යැවීමට තුඩු දුන්, වාහනයේ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකට බිත්තරයකින් දමා […]

Continue Reading