මංජු නිශ්ශංක, නාලක ගොඩහේවා සහ X-Press Pearl ගැන හුවමාරු වන සටහන් පිලිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. ශ්‍රී ලංකා වෙරළ තීරයට සහ ජලජ ජීවින්ට විශාල හානියක් සිදු කරමින් X-Press Pearl නැව අනතුරට ලක්වී මේ වෙද්දී වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. මෙම අනතුර මඟින් සිදුවූ හානි සඳහා වන්දි ලබා ගැනීම ප්‍රමාද වීම පිලිබඳ බොහෝ පාර්ශව දිගින් දිගටම හඬ නැගු අතර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව […]

Continue Reading