කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී විදේශිකයෙකුට වැඩි මුදලකට දුම්රිය ටිකට් පතක් විකුණූ අවස්ථාවක් ද?(Video)

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. කොරියානු ජාතිකයෙකු විසින් කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රි ටිකට් පතක් වැඩි මිලකට අලෙවි කළ බවට දක්වමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බහුලව සංසරණය වූ වීඩියෝවක් පිළිබඳ අප කළ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “මේ කොරියන් ජාතිකයා වීඩියෝ කරද්දිත් රුපියල් 240 ටිකට් එක රු:500ට විකුණනකොට විදේශිකයෝ ඒවිද රටට” […]

Continue Reading