දනුෂ්ක ගුණතිලකට එරෙහිව නඩු පැවරූ තරුණිගේ ඡායාරූපයක් ද? (Photo)

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. ඔස්ට්‍රේලියානු රජය යටතේ කාන්තා දූෂණ චෝදනාවක් මත බන්ධනාගාර ගත කර ඇති මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දනුෂ්ක ගුණතිලක හා එසේ දූෂණයට ලක්වූ බව කියන තරුණියගේ ඡායාරූපයක් බවට පවසමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන ඡායාරූපයක් පිළිබඳ අප විමසා බැලීමක් සිදු කළා. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “අතවරේකට ලක්වෙද්දි සතුටින් ඉන්නවා […]

Continue Reading

ධනුෂ්ක ගුණතිලකට මැක්ස්වෙල්ගෙන් සහය?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. දූෂණ චෝදනාවකට යටත් ව මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියාවේදී බන්ධනාගත කර ඇති දනුෂ්ක ගුණතිලකට සහය පළ කරන බවට ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩක ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් පැවසූ බවට සඳහන් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වූ සටහන් වල නිරවද්‍යතාවය පිළිබඳ අප කළ කරුණු විමර්ශනයක් පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩක ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් […]

Continue Reading