දුම්රිය ආසන වෙන්කිරීමට දියත්කළ නව Online ක්‍රමවේදය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් ද? 

තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ, ජනතාවට මුහුණදීමට සිදුවන අපහසුතාවන් අවම කිරීමේ අදහසින්, ලොව බොහෝ රටවල් මාර්ගගත පද්ධති කරා යොමු වී තිබෙනවා. එවැනි නිසි ක්‍රම හරහා ඇති විනිවිදභාවය හරහා  අක්‍රමිකතා අවම වීමක් ද සිදුවන අතර අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ඕනෑම ස්ථානයක සිට අදාළ සේවය ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ලංකාවේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින්ද මෙවැනි අරමුණු ඔස්සේ, දුම්රිය ආසන වෙන් කිරීම […]

Continue Reading

ලංකාවේ තරුණයෙකු දුම්රියක් පැමිණෙන විට, දුම්රිය පේළි මත දිගාවී නිරුපද්‍රිතව සිටි ආකාරය ද? (Video)

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නොයෙකුත් වීඩියෝ ඡායාරූප සංසරණය වන අතර ඉන් ඇතැම් ඒවා ත්‍රාසජනක අත්දැකීම් ලෙස නොයෙකුත් පුද්ගලයන් විසින් සිදු කරන ලද නොයෙක් උත්සහයන් දැක්වෙන වීඩියෝ වනවා. ඒවා වලට සමාජයේ දැඩි අවධානය යොමු වන අතර මින් සිදුවන අයහපත් ප්‍රතිඵලය නම් මෙම භයානක ක්‍රියා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ Trending […]

Continue Reading