මාදං ගෙඩි ඈතුලේ පණුවන් සිටින නිසා ඒවා ආහාරයට නුසුදුසු ද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයට මෙතනින් එකතුවන්න. ලංකාවේ ගම්බද පරිසරයක ආභාෂය ලැබූ අයෙකුට මාදම් කියන්නේ අලුත් දෙයක් නොවෙයි. ගෙවතු වල මෙන්ම ලදු කැලෑ වලද මාදං ශාඛ වැඩෙන අතර ඒවායේ ඵලය පළතුරක් ලෙස ආහාරයට ගැනීම සුලබයි. මාදං පලතුරු වැඩියෙන් ලැබෙන කාලයට ගම්මාන, ලදු කැලෑ වලින් නෙලාගන්නා මාදම් අස්වැන්න නගරවලට ගෙන ගොස් හෝ ප්‍රධාන […]

Continue Reading