සාතන් ඇදහීමේ සංගීත ප්‍රසංගයක් පිළිබඳව සිරිල් ගාමිණී පියතුමාගේ ප්‍රකාශයක් ?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. කතෝලික පියතුමෙකු වන සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් ඉලක්ක කරගනිමින් පසුගිය කාලයේ දී ද විවිධ අසත්‍ය සහ නොමඟ යවන සුළු සටහන් හුවමාරු වුණා. ඔහු විසින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළ ප්‍රකාශයක් ලෙසට දක්වමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වූ සටහනක් පිළිබඳ අප කළ විමර්ශනයයි මේ. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “සාතන් […]

Continue Reading