රාජ්‍ය සම්පත් අවකළමනාකරණය කර පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් කිරීම හේතුවෙන්, MAS ප්‍රධානියා “එල්ලා දමන” ලෙස චතුරංග අබේසිංහ ප්‍රකාශ කළා ද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. දේශපාලනික වාසි ලබා ගැනීමේ අරමුණින්, ඇතැම් දේශපාලනඥයින් විසින් සිදු කරන ප්‍රකාශයක් විකෘති කොට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ කිරීම සුලබව දක්නට ලැබෙන කරුණක්. එලෙසින් ජාතික ජන බලවේගයේ චතුරංග අබේසිංහ අළලා සිදුකර තිබු නොමඟ යවන සුළු සටහනක් පිළිබඳ ව අප සිදු කළ කරුණු පරීක්ෂාවක් පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් […]

Continue Reading