හොන්ඩා ආයතනය මගින් සාංවත්සරික දිනුම් ඇදීමකින් හොන්ඩා සිවික් රථ 10ක් නොමිලේ දෙන බවට ව්‍යාජ පුවතක්!

කාලයෙන් කාලයට ලංකාවේ ඇතැම් ආයතන තමන්ගේ භාන්ඩ හා සේවා ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් විවිධ ආකාරයේ වැඩසටහන් වල නිරත වන බව අපට දැකගන්න පුලුවන්. ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් විවිධ ආකාරයේ තෑගි පිරිනමන අවස්ථා අපට බොහෝ විට දැකගන්නට පුලුවන්. තම නිල ෆේස්බුක් පිටු උපයෝගී කරගනිමින් බොහොමයක් ආයතන මෙවැනි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. මේ අතර නිල ආයතන ලෙස පෙනී […]

Continue Reading