කසිප්පු කෑන් මෙරට වෙළඳපොළේ ?

නීති විරෝධී ලෙස පවත්වාගෙන යන කසිප්පු පෙරීමේ තිප්පොළවල් පොලීසිය විසින් සිදු කළ වැටලීම් පිළිබඳ පුවත් අපට නිරන්තරයෙන්ම අසන්නට ලැබෙනවා. එසේ තිබියදී බියර් කෑන් ආකාරයට කසිප්පු යන සන්නාමය යටතේ වෙළඳපොළේ විකිණීමට ඇති බව හැඟවෙන අයුරින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වූ ඡායාරූප සටහනක් සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමර්ශනයයි මේ. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “ගන්න අපේ දේ” යනුවෙන් සඳහන් කරමින් […]

Continue Reading