හරීන් ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp චැනලයටමෙතනින් එකතුවන්න. සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ බවට දක්වමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වූ සටහනක නිරවද්‍යතාවය සොයා අප සිදු කළ විමර්ශනය පහතින්. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් : “හරීන් ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි” යනුවෙන් සඳහන් කරමින් සටහනක් සංසරණය වූයේ මෙලෙසින්. Facebook | Archived Link මේ පිළිබඳ […]

Continue Reading