ප්‍රභූ PCR පරීක්ෂණ1000 කට අධික ප්‍රමාණයක් දිනයකදී සිදුවූ බවට කළ සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක්!

කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් හඳුනාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව අනුගමනය කරන්නේ PCR පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයය. කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වූ මුල් අවදියේ දී දිනකට කර හැකි වූයේ පරීක්ෂණ සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණක් වුවද, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පුන පුනා පැවසුවේ මෙම අගය විශාල වශයෙන් වර්ධනය විය යුතු බවය. රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ක්‍රියාකාරීවු සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දිනකට PCR පරීක්ෂණ […]

Continue Reading