දුම්රිය / බස් සීසන් අවලංගු කළ යුතු බවට දුමින්ද නාගමුවගේ ප්‍රකාශයක්?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. විශේෂයෙන්ම දේශපාලනඥයන් විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රකාශයන්හි කොටසක් පමණක් යොදාගනිමින්, නොමග යන සුළු පුවත් හෝ සටහන් නිර්මාණය කිරීම කලක සිට දක්නට ලැබෙන ප්‍රවණතාවයක්. ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරා ඔස්සේ ද, විශේෂයෙන් මැතිවරණ පසුබිමක දී මෙලෙසින් නොමග යන සුළු අන්දමින් පුවත් වාර්තාකරණය කරන අතර එලෙසින් හුවමාරු වූ නොමග යන […]

Continue Reading