කෘත්‍රිම ඉලෙක්ට්‍රොනික් දුම්වැටි හෙවත් Vape භාවිතය, සාමාන්‍ය දුම්කොළ සිගරට් භාවිතයටත් වඩා සෞඛ්‍යට හානිකරද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp චැනලයට මෙතනින් එකතුවන්න. ඇතැම් පිරිස් අතර පවතින, හානිකර සෞඛ්‍ය පුරුද්දක් ලෙස දුම්වැටි හෙවත් සිගරට්  භාවිතය දක්වන්න පුළුවන්. නමුත් දුම්වැටි නිසා සිදුවන සෞඛ්‍ය හානි පිළිබඳව ඇතිවන විශාල කතාබහත් සමඟ, මිනිසුන් තුළ ඇතිවී තිබෙන බිය නිසා, මේ අතරින් ඇතැම් පිරිස් දුම්වැටි වෙනුවට වෙනත් ආදේශක භාවිතයට හුරු වී තිබෙනවා. Vape හෙවත් […]

Continue Reading