කොවිඩ් 19 රෝගයටත් පෙර සිට පැවති Disease X හෙවත් X රෝගය පිළිබඳව සැබෑ තත්ත්වය!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. මෙම ලිපියෙන් අප අවධානය යොමු කරන්නේ ස්විස්ටර්ලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක ආර්ථික සමුළුවේ (World Economic Forum -WEF) න්‍යාය පත්‍රයේ Disease X නම් රෝගයක් සම්බන්ධයෙන් බරපතල සාකච්ඡා සිදුවෙමින් පවතින බවට පෙන්වා දෙන සමාජ මාධ්‍ය සටහන් මාලාවක් සහ ඒවාගේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය පිළිබඳවයි. සමාජ මාධ්‍ය සටහන් සමාජ මාධ්‍ය සටහන්වලින් පෙන්වා දුන්නේ […]

Continue Reading