මාර්තු 15 වැඩ වර්ජනයට සම්බන්ධවී රැකියා අහිමි වුවහොත්, මාලිමා රජයකින් රැකියා නැවත ලබාදෙන බවට අනුර පවසා නැහැ!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. සෞඛ්‍ය , අධ්‍යාපන ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක පිරිස් මාර්තු 15 වනදා දීප ව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයකට සූදානම් වෙමින් පවතින පසුබිමකයි අප මෙම සටහන තබන්නේ. වෘත්තීය සමිති සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් එක්ව රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහි වීම ඇතුළු කාරණා කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් මෙම වර්ජනය සිදු කිරීමට නියමිතයි. මේ සඳහා ඇතැම් දේශපාලන […]

Continue Reading