බයිපාස් සැත්කමකට යොමු නොවී සුව වෙන අත්බෙහෙතක්?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. නොයෙකුත් රෝග සඳහා අත්බෙහෙත් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නිර්දේශ කිරීම් අපට බහුලව දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් මෙවැනි ප්‍රතිකාර වලට යොමු වීම ඇත්තට ම සුදුසු ද? හෘද රෝග වැනි රෝගී තත්ත්වයන්ට ත් භාවිත කළ හැකි අත්බෙහෙතක් ලෙස සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වූ සටහනක් පිළිබඳව අප සිදු කරන ලද කරුණු […]

Continue Reading

‘පිළිකා සෛල නසන විස්මිත කැඳ’ ලෙස පවසමින් හුවමාරු වූ ප්‍රතිකාරය සඳහා යොමු වීම සුදුසු ද?

පිළිකාව හා සම්බන්ධ රෝගී තත්වයන් සඳහා කළ හැකි දේශිය ප්‍රතිකාර ක්‍රම ලෙසට වෛද්‍යවරයෙකුගේ අනුදැනුමක් නොමැතිව පළ වන සටහන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බහුලව සංසරණය වනවා. මෙවැනි විධි ක්‍රම සඳහා ද වැඩි සොයා බැලීමකින් තොරව බොහෝ දෙනා යොමු වෙනවා. මෙවැනි ප්‍රතිකාර අත්හදා බැලීම තුළින් ඔබගේ ජීවිතය ද අවධානමකට දැමීම පිළිබඳව ඔබ නොසිතනවා වන්නට පුළුවන්. මේ හේතුවෙන් එවැනි […]

Continue Reading