පුස් පැටවකු පාගා මරාදැමු කාන්තාවට ලබාදුන් දඬුවමක වීඩියෝවක් නොවේ.

දැනට සති කිහිපයකට පෙර මැලේසියාවේ යයි පැවසුනු කාන්තාවන් දෙදෙනකු අමානුෂික ලෙස පුස් පැටවකු පාගා මරා දමන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල විශාල වශයෙන් හුවමාරු වී තිබුණා. එම වීඩියෝවට හෙළා දකිමින් සියලුදෙනාම වාගේ සටහන් ඉදිරිපත් කර තිබෙනු ද අපට දැක ගන්නට ලැබුණු අතර පසුව සිදුව තිබු කරනු අනාවරණ වලදී එම සිද්ධිය ඇත්ත වශයෙන්ම මැලේසියාවේ නොවූ අතර මීට […]

Continue Reading