රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල රටේ ජනතාවගෙන් සිදුකළ ඉල්ලීමේ ඇත්ත නැත්ත!

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නන් අයුරින් ඇතැම් අවශ්‍යතාවන් සඳහා ජනතාව දැනුවත් කරමින් උදව් උපකාර කිරීමේ යහපත් අයුරින් ජනතාව දැනුවත් කිරීම් සිදු කරනු ලබනවා. ඇතැම් අවස්ථාවල එම පණිවිඩ නිසියාකාරව ග්‍රහනය නොකර ගැනීම හේතුවෙන් එම උපකාර ලබා දෙන තැනැත්තාට හෝ ආයතනයන්ට ලබා දෙන උපකාරයන් නිෂ්පල උත්සහයක් වනවා සේම උපකාර […]

Continue Reading