‘කලිසම් කට්ටා’ මිනිසුන්ට සෞඛ්‍ය හානි ඇති කරනවාද?

දිනපතා සත්‍ය කරුණු දැන ගැනීමට අපගේ WhatsApp සමුහයටමෙතනින් එකතුවන්න. දූවිලි කොටසක් වැනි ඉහත ඡායාරූපයට සමාන දසුනක් ලංකාවේ වෙසෙන බොහෝ දෙනෙක් මීට පෙර පියවි ඇසින් දැක ඇති බවට සැකයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දූවිලි සහිත වටපිටාවන් ආශ්‍රිතව මෙය සුලබ දසුනක්. නමුත් මෙහි දක්නට ලැබෙන්නේ සලබ විශේෂයක් බව බොහෝ දෙනා තවමත් දන්නේ නැහැ.  මොවුන් සම්බන්ධ සමාජ මාධ්‍ය පලකිරීමක් පසුගිය […]

Continue Reading